Privaatsuspõhimõtted

Isikuandmete töötlemine 

Veebilehe proisolatsioon.ee isikuandmete vastutav töötleja on PROISOLATSIOON OÜ, registrikood
12512107, aadress Veerme tn 31, Tallinn 11625, Eesti, telefon +372 6777775; e-post info@proisolatsioon.ee.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse
  • nimi;

  • kontaktinfo, nagu telefoninumber ja e-posti aadress;

  • maksja ja kohaletoimetamise aadress;

  • pangakonto number;

  • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

  • klienditoe andmed;

  • muu kliendiuuringute ja/või pakkumistega seotud teave.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine). 
Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. 
Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. 
Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. 
Isikuandmeid nagu e-posti aadress, telefoninumber, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi). 
E-poe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks. 

Isikuandmed edastamine volitatud töötlejatele

Proisolatsioon OÜ hoiab Kliendi isikuandmeid saladuses ning avaldab neid kolmandatele osapooltele üksnes kliendi nõusolekul, v.a juhul kui andmete avaldamise kohustus või õigus tuleneb õigusaktidest. Klient nõustub sellega, et Proisolataion OÜ-l on õigus kliendile sobivate teenuste osutamiseks töödelda tema andmeid, sh edastada Kliendi andmeid isikutele, kes on seotud Kliendile teenuse osutamisega. Nimekiri volitatud töötlejatest:

tawk.to – https://www.tawk.to/privacy-policy/ -Isikuandmeid edastatakse e-poe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks. 

mailchimp – https://mailchimp.com/legal/privacy/ – Isikuandmeid edastatakse e-poe uudiskirja teenusepakkujale otseturunduse eesmärgil ja seda ainult kliendi nõusolekul. 

zopim – https://www.zopim.com/privacy.html – Isikuandmeid edastatakse e-poe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks. 

ERPLY – Isikuandmeid edastatakse majandus- ja raamatupidamistarkvarade teenusepakkujatele raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Paypal – https://www.paypal.com/ee/webapps/mpp/ua/privacy-full -Isikuandmeid edastatakse kliendi poolt valitud makselahenduste pakkujale seoses transaktsioonidele vajaliku info salvestamisega. 

Everypay –  https://every-pay.com/privacy-policy/ – Isikuandmeid edastatakse kliendi poolt valitud makselahenduste pakkujale seoses transaktsioonidele vajaliku info salvestamisega. 

LHV -Isikuandmeid edastatakse kliendi poolt valitud makselahenduste pakkujale seoses transaktsioonidele vajaliku info salvestamisega. 

Swedbank -Isikuandmeid edastatakse kliendi poolt valitud makselahenduste pakkujale seoses transaktsioonidele vajaliku info salvestamisega. 

SEB – Isikuandmeid edastatakse kliendi poolt valitud makselahenduste pakkujale seoses transaktsioonidele vajaliku info salvestamisega. 

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse Elkdata OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga. 

Proisolatsioon OÜ rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine volitatud töötlejatele – isikuandmete töötlemine toimub Proisolatsioon OÜ ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed. 

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Kliendil on õigus nõuda ligipääsu oma isikuandmetele ning nõuda oma isikuandmete korrigeerimist, täiendamist, kustutamist, ülekandmist või kasutamise piiramist, pöördudes Proisolatsioon OÜ poole kasutades allpool toodud kontaktandmeid. Juhul, kui tei on alust arvata, et me oleme seadusevastaselt töödelnud teie isikuandmeid, on teil õigus esitada kaebus kasutades alltoodud kontaktandmeid või pöörduda andmekaitseinspektsiooni poole.

Säilitamine

Proisolatsioon OÜ säilitab kliendi ja kolmandate isikute andmeid, mis on vajalikud teenuste osutamiseks, kuni kliendisuhte lõppemiseni.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni (kolm aastat). 

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat. 

Kustutamine

Isikuandmete kustutamise kohta on Kliendil võimalus esitada päring alloleval e-posti aadressil. Andmete kustutamise taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning vajadusel täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

Isikuandmete ülekandmise kohta on Kliendil võimalus esitada päring alloleval e-posti aadressil. Andmete ülekandmise taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul, kus klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab ülekandmisele kohalduvatest isikuandmetest. 

Otseturustusteated

E-posti aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja päises vastav viide või võtta ühendust klienditoega. 

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise kohta, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes, igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel. 

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel telefonil +372 6777775; e-posti teel info@proisolatsioon.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon info@aki.ee